Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Giới thiệu » Tầm nhìn sứ mệnh
Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực logistics nội địa, kinh doanh Dự án.

Sứ mệnh
  •  Thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
  •  Mang lại thịnh vượng cho nhân viên.
  •  Tối đa hoá giá trị cổ đông.
  • Góp phần vào sự phát triển xã hội.

Giới thiệu
Thông tin chung
Quá trình hình thành
Cơ cấu tổ chức
Tầm nhìn sứ mệnh
Loading