Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Hỗ trợ
 Hỗ trợ miễn phí các thủ tục
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp và mã số thuế
 • Đăng ký thành lập chi nhánh
 • Đăng ký con dấu
 • Đăng ký chứng nhận đầu tư

Giải đáp và hướng dẫn những thủ tục pháp lý trong suốt quá trình đầu tư

 • Giấy phép xây dựng
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy
 • Xuất nhập khẩu, khai báo hải quan cho máy móc phục vụ đầu tư, vật tư phục vụ cho doanh nghiệp gia công
 • Đăng ký lao động nước ngoài
 • Đăng ký nội qui công ty
 • Đóng bảo hiểm xã hội
 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân
Loading