Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Lĩnh vực kinh doanh » Cho thuê kho bãi, nhà xưởng
Cho thuê kho bãi
Dựa trên các kế thừa hữu ích từ Công ty Cổ phần Kho vận Thiên Sơn trong lĩnh vực logistics; với bề dày kinh nghiệm trong ngành logistics và sở hữu hệ thống kho hơn 180.000 m2 trải dài từ Tây Ninh - Bình Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - Long An. Công ty Đặng Huỳnh cam kết cung cấp các dịch vụ thuận lợi nhất cho khách hàng.
chi tiết »
Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác cảng nội địa Khai thác cảng nội địa
Kinh doanh bất động sản Kinh doanh bất động sản
Dự án khu dân cư Dự án khu dân cư
Dự án khu công nghiệp Dự án khu công nghiệp
Dịch vụ Logistics Dịch vụ Logistics
Cho thuê kho bãi, nhà xưởng Cho thuê kho bãi, nhà xưởng
Giao nhận xuất nhập khẩu Giao nhận xuất nhập khẩu
Vận chuyển hàng hóa Vận chuyển hàng hóa
Giám sát áp tải Giám sát áp tải
Xếp dỡ hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
Loading