Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Lĩnh vực kinh doanh » Dự án khu công nghiệp
Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng - Môi trường đầu tư hấp dẫn
Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng có diện tích 50,89ha và diện tích giao thông đối ngoại là 1,65ha
chi tiết »
Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác cảng nội địa Khai thác cảng nội địa
Kinh doanh bất động sản Kinh doanh bất động sản
Dự án khu dân cư Dự án khu dân cư
Dự án khu công nghiệp Dự án khu công nghiệp
Dịch vụ Logistics Dịch vụ Logistics
Cho thuê kho bãi, nhà xưởng Cho thuê kho bãi, nhà xưởng
Giao nhận xuất nhập khẩu Giao nhận xuất nhập khẩu
Vận chuyển hàng hóa Vận chuyển hàng hóa
Giám sát áp tải Giám sát áp tải
Xếp dỡ hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
Loading