Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Lĩnh vực kinh doanh » Giám sát áp tải » Giám sát áp tải
-       Đối tượng khách hàng: các khách hàng vay vốn dưới hình thức cầm cố hàng hóa tại Ngân hàng.

-       Dịch vụ giám sát áp tải hàng hóa từ Cảng về kho đối với hàng container và hàng rời.

-       Dịch vụ giám sát áp tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy.

Ưu điểm:

      -       Ngân hàng không phải cử người giám sát hàng hóa, tránh lãng phí nhân lực.

      -    Ngân hàng hạn chế rủi ro trong việc kiểm soát hàng hóa cầm cố trong quá trình vận chuyển.

      -       Đảm bảo đúng theo quy trình cấp phát tín dụng và được quản lý chặt chẽ.

      -       Nhận được các cảnh báo kịp thời về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình nhập kho hàng hóa cầm cố.

      -       Đảm bảo dịch vụ an toàn, nhanh chóng với chi phí cạnh tranh.


 

Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác cảng nội địa Khai thác cảng nội địa
Kinh doanh bất động sản Kinh doanh bất động sản
Dự án khu dân cư Dự án khu dân cư
Dự án khu công nghiệp Dự án khu công nghiệp
Dịch vụ Logistics Dịch vụ Logistics
Cho thuê kho bãi, nhà xưởng Cho thuê kho bãi, nhà xưởng
Giao nhận xuất nhập khẩu Giao nhận xuất nhập khẩu
Vận chuyển hàng hóa Vận chuyển hàng hóa
Giám sát áp tải Giám sát áp tải
Xếp dỡ hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
Loading