Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Lĩnh vực kinh doanh » Vận chuyển hàng hóa
Dịch vụ vận chuyển
Vận chuyển các loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ các Cảng về kho của doanh nghiệp và ngược lại. Vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh trong nước (Miền Tây, Tây Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc). Vận chuyển nội bộ trong kho và phân phối hàng hóa từ kho lưu trữ đến nơi tiêu thụ...
chi tiết »
Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác cảng nội địa Khai thác cảng nội địa
Kinh doanh bất động sản Kinh doanh bất động sản
Dự án khu dân cư Dự án khu dân cư
Dự án khu công nghiệp Dự án khu công nghiệp
Dịch vụ Logistics Dịch vụ Logistics
Cho thuê kho bãi, nhà xưởng Cho thuê kho bãi, nhà xưởng
Giao nhận xuất nhập khẩu Giao nhận xuất nhập khẩu
Vận chuyển hàng hóa Vận chuyển hàng hóa
Giám sát áp tải Giám sát áp tải
Xếp dỡ hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
Loading