Công ty Cổ Phần ĐẶNG HUỲNH
Tuyển dụng » Thông tin tuyển dụng
 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN, số lượng: 01 người làm việc tại KCN Tân Kim mở rộng (Hạn nôp hồ sơ 31/7/2019)
03/07/2019
 NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU, số lượng: 01 người, làm việc tại TP.HCM (Hạn nôp hồ sơ 31/7/2019)
03/07/2019
 NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN LỄ TÂN, số lượng: 01 người, làm việc tại KCN Tân Kim mở rộng (Hạn nôp hồ sơ 31/7/2019)
03/07/2019
 NHÂN VIÊN GIÁM SÁT ÁP TẢI
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN GIÁM SÁT ÁP TẢI, số lượng: 01 người, làm việc tại TP.HCM (Hạn nôp hồ sơ 31/7/2019)
03/07/2019
 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Sửa chữa, số lượng: 05 người, làm việc tại VP Bình Tân (Hạn nôp hồ sơ 31/7/2019)
02/07/2019
 NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHO
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHO, số lượng: 02 người, làm việc Chi nhánh Bình Dương (Hạn nôp hồ sơ 31/3/2019)
22/02/2019
 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Chứng từ Xuất nhập khẩu, số lượng: 01 người, làm việc TP. HCM (Hạn nôp hồ sơ 31/3/2019)
22/02/2019
 NHÂN VIÊN KIỂM XÂY DỰNG CƠ BẢN
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN XÂY DỰNG CƠ BẢN, số lượng: 01 người, làm việc VP Bình Tân (Hạn nôp hồ sơ 31/3/2019)
22/02/2019
 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ, số lượng: 02 người, làm việc TP HCM (Hạn nôp hồ sơ 31/3/2019)
22/02/2019
 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ, số lượng: 02 người, làm việc TP HCM (Hạn nôp hồ sơ 31/5/2018)
10/05/2018
 NHÂN VIÊN BẢO VỆ
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN BẢO VỆ, số lượng: 05 người, làm việc tại KCN Tân Kim Mở rộng- Long An (Hạn nôp hồ sơ 31/5/2018)
10/05/2018
 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA, BẢO TRÌ ĐIỆN
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN SỬA CHỮA, BẢO TRÌ ĐIỆN, Số lượng: 05 người, làm việc tại TP HCM (Hạn nôp hồ sơ 31/5/2018)
10/05/2018
 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA
Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN SỬA CHỮA, số lượng: 05 người, làm việc tại Văn phòng Bình Tân (Hạn nôp hồ sơ 31/7/2019)
18/11/2016
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Nhân viên hành chính, kinh doanh, kỹ sư M&E
09/03/2016
 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Chuyên viên kế toán, nhân viên điều phối vận chuyển, nhân viên giao nhận XNK, tài xế container, tài xế xe tải dấu C, nhân viên bảo vệ
01/07/2015
 CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Chuyên viên kế toán tổng hợp
05/05/2015
 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
Chuyên viên kinh doanh
19/03/2015
 NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN
Nhân viên điều phối vận chuyển
09/01/2015
 NHÂN VIÊN BẢO VỆ - CHĂM SÓC CÂY XANH
Nhân viên bảo vệ - chăm sóc cây xanh
18/03/2014
Loading